เกือบเสร็จแล้ว! กรุณากรอกข้อมูลโรงเรียนเพื่อเริ่มใช้งาน


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสำหรับหัวใบเสร็จ


.somsri.io

สัญลักษณ์โรงเรียน  True False

Icon file


*จำเป็นต้องใส่*File type support .JPEG, .JPG, .PNG Size 200 x 200px under 2MB

ข้อมูลสำหรับท้ายใบเสร็จ

กรุณากรอกชั้นเรียนทั้งหมดในโรงเรียนSelect Plan

แบบรายเดือน

แบบรายเดือนเหมาะสำหรับโรงเรียนที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ และไม่ต้องการดูแลอุปกรณ์

990 บาท/เดือน


ใช้งานแบบออนไลน์ผ่านทาง สมศรี Cloud สามารถเข้าถึงได้จากทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ข้อมูลไม่สูญหาย ระบบ backup ให้ อัตโนมัติ รับประกันตลอดอายุการใช้งาน


แบบรายปี

แบบรายปีเหมาะสำหรับโรงเรียนที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ และไม่ต้องการดูแลอุปกรณ์

10,000 บาท/ปี


ใช้งานแบบออนไลน์ผ่านทาง สมศรี Cloud สามารถเข้าถึงได้จากทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ข้อมูลไม่สูญหาย ระบบ backup ให้ อัตโนมัติ รับประกันตลอดอายุการใช้งาน


วิธีชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงิน

บริษัท บานาน่า โคดดิ้ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนิมมานเหมินตร์ เลขบัญชี 511-2-14224-1 และส่งสำเนาการชำระเงินมายัง info@somsri.io


ข้อมูลบัตรเครดิต


ข้อมูลใบเสร็จ