SOMSRI

ระบบบริหารโรงเรียน

ระบบบริหารโรงเรียนที่ทันสมัย เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย จัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวางแผน เชื่อมโยงผู้ปกครองด้วยช่องทางสมัยใหม่


สมัครทดลองใช้งาน
top

ช่วยให้การบริหารงานในโรงเรียนง่ายขึ้น


ด้วยระบบต่างๆที่ถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
img_1

โปรแกรมเงินเดือนสำหรับโรงเรียน

โปรแกรมเงินเดือน (Payroll) สำเร็จรูปส่วนใหญ่แม้จะรองรับค่าใช้จ่าย เช่น ประกันสังคม แต่ไม่มีการรองรับ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ชึ่งโปรแกรมสมศรีถูกออกแบบให้รองรับค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณในการลดหย่อนภาษี

img_2

โปรแกรมค่าเทอม

จัดการกับระบบค่าเทอมที่ชับช้อน และล่าช้าในการชำระค่าเทอม สมศรีรองรับการค้นหาด้วยชื่อนักเรียน หรือ ผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ อย่างรวดเร็ว

img_3

โปรแกรมเช็คชื่อนักเรียน

ตรวจนับนักเรียนด้วยเอกสาร อาจสูญหาย หรือ ชำรุดเมือต้องใช้งาน สมศรีเช๊คชื่อสามารถติดตั้งบนมือถือ เพื่อใช้สำหรับการตรวจนับนักเรียน เหมาะสำหรับเข้าแถว และ นับคาบเรียน ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการเข้าเรียนได้ตลอดเวลา

img_4

โปรแกรมบริหารบุคคล

จัดเก็บเอกสารและประวัติการทำงานของบุคลากร สมศรีสามารถจดจำช่องทางการติดต่อกับบุคลากรผ่านช่องทางการสือสารต่าง ๆ ที่ทันสมัย เช่น ​LINE หรือ Facebook

img_5

โปรแกรมบริหารผู้ปกครอง

จัดการระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนอย่างละเอียดตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษา สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว แสดงประวัติการทำกิจกรรม และ รูปภาพ อีกทั้งโรงเรียนสามารถให้ผู้ปกคอรงเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้อีกด้วย

img_6

โปรแกรมบริหารนักเรียน

ข้อมูลผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการติดต่อ ทั้งในด้านกิจกรรมของโรงเรียน หรือ กรณีฉุกเฉิน สมศรีถูกออกแบบให้ สามารถค้นหารายชื่อผู้ปกครองที่เกียวข้องกับนักเรียนเพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อ และมีรายชื่อมากกว่าหนึ่งคนในกรณีฉุกเฉิน

สมัครทดลองใช้ โปรแกรมสมศรีออนไลน์ ฟรี

ทดลองใช้งานฟรี 4 เดือน!


สมัครทดลองใช้งาน

แบบรายเดือน

แบบรายเดือนเหมาะสำหรับโรงเรียนที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ และไม่ต้องการดูแลอุปกรณ์

990 บาท/เดือนใช้งานแบบออนไลน์ผ่านทาง สมศรี Cloud สามารถเข้าถึงได้จากทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ข้อมูลไม่สูญหาย ระบบ backup ให้ อัตโนมัติ รับประกันตลอดอายุการใช้งาน


**จ่ายเพียง 10,000 บาท เมื่อสมัครรายปี

แบบเหมาจ่าย

แบบเหมาจ่ายเหมาะสำหรับโรงเรียนที่ต้องการจัดชื้ออุปกรณ์และชอฟต์แวร์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ โดยสามารถใช้งานได้ผ่านระบบ Network ภายในโรงเรียน

29,000 บาทติดตั้งอุปกรณ์ และ ชอฟต์แวร์ ที่โรงเรียน สามารถเข้าถึงได้ภายในโรงเรียนผ่านระบบ Network บริการ ระบบ backup ให้อัตโนมัติ ตลอดอายุการรับประกัน รับประกันการใช้งาน อุปกรณ์ และ ชอฟต์แวร์ 1 ปี


**สามารถชื้อประกันต่อเนื่องปีละ 5,900 บาท

ติดต่อเรา

ส่งเมล์มาที่ info@somsri.io

โทร 064-219-6125

LINE @somsri.ioบริษัท บานาน่า โคดดิ้ง จำกัด

34/12 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200